Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Agrolog (YH), lantbruksnäringarna » Yrkesstudier » Landsbygdsföretagande » Gårdsbrukets redovisning och räkenskapsanalys

Gårdsbrukets redovisning och räkenskapsanalys

Utfšrandeplaner
Kod: NM13LF03
Namn: Gårdsbrukets redovisning och räkenskapsanalys
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper: Kompetenser motsvarande kurserna:
Bokföring och redovisning
Ekonomistyrning
Marknadsföring och försäljning
Praktiskt ledarskap
Starta eget
Kursspecifika kompetenser: Studerande skall uppnå fördjupade kompetenser gällande specialfrågor inom lantbruksbokföring och lantbruksbeskattning, fastighetsbeskattning, HFD-beslut, företagsbeskattning och skattedeklaration. Studerande skall kunna använda de vanligast förekommande lantbruksdataprogrammen och kunna utföra en praktisk resultatanalys och kunna omvandla gårdens skattebokslut till en resultatanalys.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö, Agrolog, lantbruksnäringarna
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen