Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Valfri kurs 4

Utfšrandeplaner
Kod:
Namn: Valfri kurs 4
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5: 3    
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen