Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Hortonom (YH), trädgårdsnäring » Yrkesstudier » Tillämpad trädgårdsproduktion » Trädgårdsproduktion I

Trädgårdsproduktion I

Utfšrandeplaner
Kod: NM13TT04
Namn: Trädgårdsproduktion I
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
- bekantar sig med grunderna inom trädgårdsproduktion både på friland och i växthus
- känner till de vanligast förekommande kulturerna, odlingsmetoderna samt möjligheterna att styra odlingsbetingelserna
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö
Anmärkningar: Kursen är gemensam med landskapsplanering


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen