Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Hortonom (YH), trädgårdsnäring » Yrkesstudier » Tillämpad trädgårdsproduktion » Genetik och växtförädling

Genetik och växtförädling

Utfšrandeplaner
Kod: NM13TT01
Namn: Genetik och växtförädling
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
- innehar grundläggande kunskaper i biokemi, genetik och växtförädling
- känner till genetikens historia och växtförädlingens historiska utveckling
- behärskar växtförädlingens och husdjursavelns biokemiska och genetiska grunder
- är väl insatt i de centrala metoder som används i praktiken och förstå innebörden av begreppet genmodifiering
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Naturbruk och miljö
Anmärkningar: Kursen är gemensam med lantbruksnäringarna


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen