Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturbruk och miljöområdet » Naturbruk och miljö, Hortonom (YH), trädgårdsnäring » Grundstudier » Naturbrukets ekonomi

Naturbrukets ekonomi

Utfšrandeplaner
Kod: NM13NE
Namn: Naturbrukets ekonomi
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 9    År 3:     År 4: 6    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen