Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Musik (Inriktningsalternativ för musiker) » Profileringsstudier för kyrkomusik » Huvudämne Sigma

Huvudämne Sigma

Utfšrandeplaner
Kod: MU12SI
Namn: Huvudämne Sigma
SP totalt: 45
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 15    År 4: 15    År 5: 15    
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Den studerande

har fördjupat sin teknik som blivit en naturlig del av ett personligt konstnärligt uttryck.

har utvecklat sin självständighet och kreativitet genom tolkning, reflektion och dialog.

kan leda och samarbeta med andra.

kan söka sin egen musikaliska riktning.

kan verka professionellt inom sitt tyngdpunktsområde.

har en egen musikalisk identitet.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen