Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Musik (Inriktningsalternativ för musiker) » Profileringsstudier för klassisk musik » Huvudämne Sigma » Förberedelse för presentation Sigma

Förberedelse för presentation Sigma

Utfšrandeplaner
Kod: MU12SI13
Namn: Förberedelse för presentation Sigma
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5: 3    
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande

har genom ett självständigt handlande gjort presentationen möjlig att förverkliga.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen