Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Musik (Inriktningsalternativ för musiker) » Yrkesstudier » Huvudämne Alfa

Huvudämne Alfa

Utfšrandeplaner
Kod: MU12AL
Namn: Huvudämne Alfa
SP totalt: 30
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 15    År 2: 15    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Den studerande

har utvecklat sin teknik inom huvudämnet.

har utvecklat en förståelse för huvudämnets tradition och musikaliska uttryckspotential.

har utvecklat sin förmåga att kommunicera, gestalta och skapa musik, både självständigt och tillsammans med andra.

har färdighet för studier på Sigma-nivå.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen