Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Musik (Inriktningsalternativ för musiker) » Yrkesstudier » Notio

Notio

Utfšrandeplaner
Kod: MU12NT
Namn: Notio
SP totalt: 34
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 12    År 2: 12    År 3: 10    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande har

Har utvecklad kunskap i musikhistoria, form,dynamik och kan diskutera och reflektera över dessa.

Har utvecklad kunskap om musikens form och funktion.

Kan samarbeta med yrkeslivet - med grupper, ensembler, producenter, körer, och i andra motsvarande sociala yrkesrelationer.

Har utvecklad kunskap om musikens teori, arrangemang och kompositon och kan använda dessa i en praktisk form.

Har en utvecklad kunskap i transkription, gehör, memorering och notation av melodi, ackord och rytm.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen