Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Musik (Inriktningsalternativ för musiker) » Profileringsstudier för barockmusik » Kammarmusik/ orkesterspel » Stor barockensemble 2

Stor barockensemble 2

Utfšrandeplaner
Kod: MU12KO12
Namn: Stor barockensemble 2
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5: 4    
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

kan agera som orkestermusiker i olika stilar, från tidig barock till klassicism.

har kunskap i orkesterrepertoar från tidig barock till klassicism.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen