Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Musik (Inriktningsalternativ för musiker) » Profileringsstudier för barockmusik » Kammarmusik/ orkesterspel

Kammarmusik/ orkesterspel

Utfšrandeplaner
Kod: MU12KO
Namn: Kammarmusik/ orkesterspel
SP totalt: 37
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2: 6    År 3: 6    År 4: 8    År 5: 11    
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen