Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Musik (Inriktningsalternativ för musiker) » Profileringsstudier för klassisk musik » Inspelningsteknik och musikproduktion

Inspelningsteknik och musikproduktion

Utfšrandeplaner
Kod: MU12SA
Namn: Inspelningsteknik och musikproduktion
SP totalt: 12
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3: 3    År 4: 3    År 5: 3    
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen