Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Musik (Inriktningsalternativ för musiker) » Profileringsstudier för klassisk musik » Pianospel » Pianospel 3

Pianospel 3

Utfšrandeplaner
Kod: MU12PP03
Namn: Pianospel 3
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande

har fördjupade färdigheter i pianospel och är beredd att möta solistiska såväl ackompanjemangsmässiga utmaningar.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen