Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Musik (Inriktningsalternativ för musiker) » Profileringsstudier för klassisk musik » Kammarmusik/ orkesterspel

Kammarmusik/ orkesterspel

Utfšrandeplaner
Kod: MU12KO
Namn: Kammarmusik/ orkesterspel
SP totalt: 38
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2: 6    År 3: 6    År 4: 8    År 5: 12    
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande

kan samarbeta, anpassa sitt spel för bästa musikaliska resultat i en ensemble.

har kunskap och kännedom om kammarmusikrepertoar och orkesterrepertoar.

har erfarenhet av hur man fungerar som kammarmusiker och orkestermusiker.

har praktiska färdigheter i orkesterspel
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen