Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Musik (Inriktningsalternativ för musiker) » Profileringsstudier för rytmmusik » Inspelningsteknik och musikproduktion » Ljud, Ljus och scenteknik

Ljud, Ljus och scenteknik

Utfšrandeplaner
Kod: MU12SA02
Namn: Ljud, Ljus och scenteknik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande

har genom projektbaserad inlärning erhållt grundkunskaper i ljud, ljus och scenteknik för sitt kommande yrkesliv.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen