Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Musik (Inriktningsalternativ för musiker) » Profileringsstudier för rytmmusik » Inspelningsteknik och musikproduktion » Studions grunder

Studions grunder

Utfšrandeplaner
Kod: MU12SA01
Namn: Studions grunder
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande

kan använda inspelningsteknik som ett hjälpmedel i det musikaliska skapandet.

har grundläggande färdighet i användningen av inspelningsprogram (exempelvis ProTools, Cubase, Logic och/eller liknande.)
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen