Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Musik (Inriktningsalternativ för musiker) » Profileringsstudier för kyrkomusik » Liturgisk musik » Liturgiskt spel 2c

Liturgiskt spel 2c

Utfšrandeplaner
Kod: MU12LK05
Namn: Liturgiskt spel 2c
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5: 4    
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen