Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Musik (Inriktningsalternativ för musiker) » Profileringsstudier för kyrkomusik » Liturgisk musik » Liturgiskt spel 2b

Liturgiskt spel 2b

Utfšrandeplaner
Kod: MU12LK04
Namn: Liturgiskt spel 2b
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 4    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Musik
Anmärkningar: För de med orgel som huvudämne


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen