Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Kulturkunskap

Utfšrandeplaner
Kod:
Namn: Kulturkunskap
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• känner till och utvecklar förståelse för grundläggande begrepp och forskning inom olika kulturvetenskaper utgående från ett föränderligt och mångkulturellt samhälle
• utvecklar en förståelse av kulturens komplexa former i en social och samhällelig kontext
• har förmågan att tillämpa principerna för hållbar kulturell utveckling
• utvecklar en förståelse för samtidskulturen, dess vardag och praktik och en förmåga att självständigt och i grupp tolka omgivningen på ett kritiskt och konstruktivt sätt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen