Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Musik (Inriktningsalternativ för musiker) » Praktik Musiker » Praktik/Projekt för Musiker, Kyrkomusiker » Praktiska övningar 2

Praktiska övningar 2

Utfšrandeplaner
Kod: MU10PR12
Namn: Praktiska övningar 2
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Praktiska övningar 1 samt minst två års kyrkomusikstudier
Kursspecifika kompetenser: Ur kantorns perspektiv väl planera och i samråd med präst och övriga medverkande noggrant genomföra församlingens huvudgudstjänst och förrättningar.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Musik
Anmärkningar: Musikutövning vid gudstjänst och förrättning: psalmspel, övrig liturgisk musik, ledning av körsång eller ensemblespel, ackompanjemang. Att som musikalisk ledare för gudstjänst och förrättning på ett mera omsorgsfullt sätt än i praktiska övningar 1 inordna musiken i kyrkoåret.

Bedömning:
Godkänd-underkänd


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen