Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Musik (Inriktningsalternativ för musiker) » Praktik Musiker » Praktik/Projekt för Musiker, Kyrkomusiker » Praktiska övningar 1

Praktiska övningar 1

Utfšrandeplaner
Kod: MU10PR11
Namn: Praktiska övningar 1
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Genomgångna kurser liturgisk sång 1 och liturgiskt spel 1.
Kursspecifika kompetenser: Studerande

lär sig att på ett bra sätt genomföra församlingens huvudgudstjänst som kantor.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Musik
Anmärkningar: Grundläggande musikutövning vid gudstjänst: Psalmspel, övrig liturgisk musik, ledning av körsång eller ensemblespel, ackompanjemang.

Bedömning:
Godkänd-Underkänd


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen