Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Musik (Inriktningsalternativ för musiker) » Praktik Musiker » Praktik/Projekt för Musiker, Kyrkomusiker » Församlingspraktik 2

Församlingspraktik 2

Utfšrandeplaner
Kod: MU10PR10
Namn: Församlingspraktik 2
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Församlingspraktik 1 och minst två års kyrkomusikstudier
Kursspecifika kompetenser: Studerande

erhåller en grundlig och mångsidig inblick i kyrkomusikerns tjänsteuppgifter
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Musik
Anmärkningar: Handledd praktik i församling under höst- eller vårtermin. Studerande följer med ordinarie kantors arbete, är i mån av möjlighet och under handledarens avvägning delaktig i kantorns arbetsuppgifter. Studerande deltar i handledarens undervisning av skriftskoleleverna.
4-6 veckor beroende på församlingens verksamhet.

Studerande presenterar en utredning och skriftlig reflexion över vikariatet. Bedömningen görs av handledande kantor: godkänd-underkänd.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen