Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Musik (Inriktningsalternativ för musiker) » Praktik Musiker » Praktik/Projekt för Musiker, Kyrkomusiker » Församlingspraktik 1

Församlingspraktik 1

Utfšrandeplaner
Kod: MU10PR09
Namn: Församlingspraktik 1
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Minst ett års kyrkomusikstudier
Kursspecifika kompetenser: Studerande

erhåller en första inblick i kyrkomusikerns tjänsteuppgifter.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Musik
Anmärkningar: Kantorsuppgifter minst en månad under sommartid, huvudsakligen gudstjänster och förrättningar.

Studerande presenterar en utredning och kort reflexion över vikariatet. Bedömning: Godkänd-underkänd.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen