Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Musik (Inriktningsalternativ för musiker) » Praktik Musiker » Praktik för musiker » Praktik

Praktik

Utfšrandeplaner
Kod: MU10PR04
Namn: Praktik
SP totalt: 20
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 10    År 5: 10    
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

erhåller via arbetspraktik en inblick i den kommande yrkesrollen samt kunskap om branchen.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Musik
Anmärkningar: För kyrkomusiker enligt följande:
Praktiska övningar 1 kursomfattning 5 sp
Praktiska övningar 2 kursomfattning 5 sp
Församlingspraktik 1 5 sp
Församlingspraktik 2 5 sp
Undervisningsövning 1 5 sp
Drumline 5 sp


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen