Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Musik (Inriktningsalternativ för musiker) » Praktik Musiker » Praktik för musiker » Drumline

Drumline

Utfšrandeplaner
Kod: MU10PR13
Namn: Drumline
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Autodidaktiska kunskaper i rytmhantering och pulskännande
Kursspecifika kompetenser: Studerande

utvecklar arbetsdisciplin.

utvecklar melodirytmsinne och pulskänsla samt fysiologin för respektive instrument.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Musik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen