Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Musik (Inriktningsalternativ för musiker) » Profileringsstudier för barockmusik » Barock ämnen » Inledning i den tidiga musikens estetik

Inledning i den tidiga musikens estetik

Utfšrandeplaner
Kod: MU12BÄ01
Namn: Inledning i den tidiga musikens estetik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

har en fördjupad insikt i tolkningen av den tidiga musiken utgående från den tidiga musikens estetik
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Musik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen