Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Barock ämnen

Utfšrandeplaner
Kod:
Namn: Barock ämnen
SP totalt: 18
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Musik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen