Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Musik (Inriktningsalternativ för musiker) » Profileringsstudier för kyrkomusik » Kör » Körsång 2

Körsång 2

Utfšrandeplaner
Kod: MU10KS02
Namn: Körsång 2
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Kösrång 1
Kursspecifika kompetenser: Studerande

har röstmässiga färdigheter att kunna delta i större körhelheter.

erhåller en god inblick i körsång i olika former.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Musik
Anmärkningar: Kursen kan göras i projektform.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen