Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Kör

Utfšrandeplaner
Kod:
Namn: Kör
SP totalt: 11
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3: 3    År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Musik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen