Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Musik (Inriktningsalternativ för musiker) » Profileringsstudier för kyrkomusik » Kyrko- och församlingsinriktade ämnen » Allmän teologi

Allmän teologi

Utfšrandeplaner
Kod: MU12KÄ01
Namn: Allmän teologi
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

får en utökad kännedom om Bibeln, kyrkans tro och lära, dess historia, etik och religionspedagogik.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Musik
Anmärkningar: Exegetik, dogmatik, dogmhistoria, etik och religionspedagogik

Skriftlig tentamen. Bedömning 1-5.

Förslag på litteratur
Dogmatik
Bengt Hägglund: Trons mönster. En handledning i dogmatik (1982)

Björkstrand Gustav, Kyrkligt liv i Finland, 1993
Praktisk teologi
s 7-24, 105-124

Kyrkohistoria, spiritualitet:
Sahlberg, C-E, Mamma kyrkan berättar, 2008

Bibelkunskap
Salo B, Jesusberättelsen - fiktion eller verklighet? 2010
Mitternacht D & Runesson A, Jesus och de första kristna, Inledning till Nya testamentet 2008, s 33-41


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen