Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Musik (Inriktningsalternativ för musiker) » Profileringsstudier för kyrkomusik » Kyrko- och församlingsinriktade ämnen » Kyrkokunskap, kyrkomusikens teologi och historia

Kyrkokunskap, kyrkomusikens teologi och historia

Utfšrandeplaner
Kod: MU12KÄ02
Namn: Kyrkokunskap, kyrkomusikens teologi och historia
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

erhåller kunskap om kyrkans och lokalförsamlingens organisation
och verksamhetsfält. Får en grundlig inblick i kyrkomusikens
teologi och dess historia.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Musik
Anmärkningar: Kyrkans organisation på riksnivå, stiftsnivå och utifrån lokalförsamlingen. Verksamhetsfält och arbetsformer. Studerande fokuserar på grunderna för kantorns arbete ur ett teologiskt perspektiv. Kursen kyrkomusikens historia ger ett perspektiv över kyrkomusikens mål och mening historiskt sett.

Skriftlig tentamen. Bedömning 1-5.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen