Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Musik (Inriktningsalternativ för musiker) » Profileringsstudier för kyrkomusik » Kyrko- och församlingsinriktade ämnen

Kyrko- och församlingsinriktade ämnen

Utfšrandeplaner
Kod: MU12KÄ
Namn: Kyrko- och församlingsinriktade ämnen
SP totalt: 20
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande


erhåller en insikt i ämnen specifika för kyrka och församling
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Musik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen