Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Musik (Inriktningsalternativ för musiker) » Profileringsstudier för kyrkomusik » Liturgisk musik » Liturgisk musik 1 & Hymnologi

Liturgisk musik 1 & Hymnologi

Utfšrandeplaner
Kod: MU12LM01
Namn: Liturgisk musik 1 & Hymnologi
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

erhåller färdighet att behärska mässmusiken och den svenska psalmboken inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

erhåller färdigheter att på ett adekvat sätt behärska sångrösten i den liturgiska musiken.

Hymnologi:

Studerande

lär känna psalmens och den andliga sångens utgångspunkter med hänsyn till textinnehåll, metrik och melodi samt psalmens och den andliga sångens utvecklingsskeden och särdrag.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Musik
Anmärkningar: Den svenska psalmboken och mässmusiken inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Framförande av psalmbokens material. Studerande ska stilenligt kunna sjunga de psalmer och verser ur psalmboken som tentamensnämnden väljer. Prov ur mässmusik. Bedömning 1-5.

Kursgenomgång första studieåret. Tentamen under senare delen av studierna då kursinnehållet har behandlats i liturgiskt spel och i praktiska övningar 1 och 2.

Hymnologi: Psalmens och den andliga sångens bibliska utgångspunkter, de allmänna psalmhistoriska huvudlinjerna, psalmbokens utveckling i Finland på svenska och finska samt denna utvecklings särdrag, de viktigaste väckelserörelsernas sångböcker, psalmteori

Litteratur:
Hansson, K-J: En levande församlingssång. 1985, 237 s.
Andrew Wilson-Dickson: Musik i kristen tradition. Från tempel och katedraler till kyrkor och torg. Övers. Birgitta Hörnlund och Katarina Sjöström. Svensk bearbetning: Folke Bohlin. Verbum, 1996


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen