Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Musik (Inriktningsalternativ för musiker) » Profileringsstudier för kyrkomusik » Liturgisk musik » Liturgiskt spel 2a

Liturgiskt spel 2a

Utfšrandeplaner
Kod: MU12LM03
Namn: Liturgiskt spel 2a
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper: Liturgiskt spel 1
Kursspecifika kompetenser: Studerande

erhåller en omfattande kännedom om beledsagningen av psalmer och mässmusik på orgel, användande av olika spelsätt: cantus firmusspel, transpositionsteknik och sång. Stor vikt läggs vid ett spelsätt som ger förutsättningar för och befrämjar en aktiv psalmsång i gudstjänsten. Registreringskonst.

erhåller tillräcklig kunskap om olika typer av intonationsteknik.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Musik
Anmärkningar: Den finlandssvenska koralpsalmboken och mässmusiken inom den evangelisk-lutherska kyrkan. Studerande bekantar sig med den finska koralpsalmboken och mässboken

Prim a vista
- koralspel
- koralspel + sång (vers väljs av nämnden)
- koralspel, cantus firmus
- koralspel, transponering
- koralspel, två kombinerade spelsätt
- mässmusik + sång
- mässintonation

30 minuters förberedelse
- intonation av 3 olika koralmelodier

Bedömning enligt skalan 1-5


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen