Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Musik (Inriktningsalternativ för musiker) » Profileringsstudier för kyrkomusik » Liturgisk musik » Liturgiskt sång 2

Liturgiskt sång 2

Utfšrandeplaner
Kod: MU12LM02
Namn: Liturgiskt sång 2
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 4    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

erhåller en grundläggande inblick i framförandet av psalmer och
mässmusik på orgel, användande av olika spelsätt: cantus firmusspel, transpositionsteknik och sång.

erhåller en inblick i grundläggande intonationsteknik.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Musik
Anmärkningar: Den finlandssvenska koralpsalmboken och mässmusiken inom den evangelisk-lutherska kyrkan.

Förutsättning för godkänt vitsord är aktivt deltagande i kursen under dess rekommenderade tidpunkt.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen