Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturvetenskapliga området » Informationsbehandling » Praktik » Praktik » Branschpraktik

Branschpraktik

Utfšrandeplaner
Kod: IB10PR02
Namn: Branschpraktik
SP totalt: 9
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 9    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Branschpraktik består av 6 veckor yrkespraktik inom den bransch som man studerar inom. Arbetsuppgifterna kräver användning av aktuella IT-verktyg eller -tillämpningar.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: PA för utbildningsprogrammet i informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen