Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturvetenskapliga området » Informationsbehandling » Yrkesstudier » Datanätverk » Nätverk och operativsystem

Nätverk och operativsystem

Utfšrandeplaner
Kod: IB10DN02
Namn: Nätverk och operativsystem
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• kan administrera nätverk för medelstora företag
• kan installera servrar till nätverk
• kan konfigurera nätverksservrar
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: PA för utbildningsprogrammet i informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen