Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturvetenskapliga området » Informationsbehandling » Yrkesstudier » Datanätverk » Datakommunikation

Datakommunikation

Utfšrandeplaner
Kod: IB10DN01
Namn: Datakommunikation
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• förstår hur data- och nätverkskommunikation fungerar i teori och praktik
• har kunskap om digital datakommunikation
• förstår betydelsen av tillförlitlig dataöverföring
• kan identifiera lokala nät och stora datanät
• känner till kommunikationsmodeller
• förstår Internets uppbyggnad
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: PA för utbildningsprogrammet i informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen