Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturvetenskapliga området » Informationsbehandling » Yrkesstudier » Digitalmedia » Mediaprojekt

Mediaprojekt

Utfšrandeplaner
Kod: IB10DM03
Namn: Mediaprojekt
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Kunskaper motsvarande kurserna grafisk produktion samt grafisk profil och webbdesign
Kursspecifika kompetenser: Efter kursen skall den studerande
• kunna aktivt delta i och slutföra projektuppdrag med utgångspunkt i att skapa digitalt mediamaterial
• kunna genomföra ett projektuppdrag enligt en angiven projektmetod
• kunna planera en utvärdering av ett projekt samt analysera och rapportera resultatet
• kunna på förhand identifiera kriterier som kännetecknar ett väl genomfört projekt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: PA för utbildningsprogrammet i informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen