Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturvetenskapliga området » Informationsbehandling » Yrkesstudier » Digitalmedia » Multimediaproduktion

Multimediaproduktion

Utfšrandeplaner
Kod: IB10DM02
Namn: Multimediaproduktion
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Efter kursen skall den studerande
• Känna till hur man planerar, organiserar, strukturerar och designar användarens upplevelse då denne navigerar i informationen och interagerar med densamma. (Informationsarkitektur)
• Kunna tillämpa kombinationer av digitala medier med interaktivitet. (Interaktivitet)
• Behärska typiska medietekniska tillämpningar (Digitala medier)
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: PA för utbildningsprogrammet i informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen