Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturvetenskapliga området » Informationsbehandling » Yrkesstudier » Webbutveckling » Webbprogrammering

Webbprogrammering

Utfšrandeplaner
Kod: IB10WU03
Namn: Webbprogrammering
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Efter kursen skall den studerande
• Kunna planera, utveckla och organisera dynamiska webbplatser
• Kunna tillämpa de viktigaste funktionerna i klient- och serverbaserade skriptspråk vid utveckling av webbapplikationer
• Behärska de viktigaste funktionerna rörande användningen av databaser
• Förstå betydelsen av grundläggande säkerhetsåtgärdar
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: PA för utbildningsprogrammet i informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen