Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturvetenskapliga området » Informationsbehandling » Yrkesstudier » Webbutveckling » Grafisk profil och webbdesign

Grafisk profil och webbdesign

Utfšrandeplaner
Kod: IB10WU02
Namn: Grafisk profil och webbdesign
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
• kan planera bild och text i trycksaker och webbsidor och är bekant med grafiska manualer och rekommendationer för användbar webbdesign.
• kan utarbeta en grafisk manual som definierar utseendet och innehållet i ett företags webb och trycksaker med hjälp av ett bildbehandlingsprogram
• kan genomföra en undersökning av aktuella webbplatser och deras webbdesign med användbarhet i centrum
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: PA för utbildningsprogrammet i informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen