Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturvetenskapliga området » Informationsbehandling » Yrkesstudier » Programmering » Programmeringsteknik

Programmeringsteknik

Utfšrandeplaner
Kod: IB10PG01
Namn: Programmeringsteknik
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• kan logiken för hur man konstruerar datorprogram
• känner till de vanligaste algoritmer och datastrukturer inom programmering
• känner till programutvecklingsprocessen
• känner till språkets grunder
• kan tillämpa filhantering och databaskoppling
• kan skapa grafiska användargränssnitt
• förstår principer för objektorienterad programmering
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: PA för utbildningsprogrammet i informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen