Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturvetenskapliga området » Informationsbehandling » Grundstudier » Matematik » Statistik

Statistik

Utfšrandeplaner
Kod: IB10MA02
Namn: Statistik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Efter kursen skall den studerande
• kunna tillämpa grundläggande statistiska metoder och datainsamlings- och undersökningsmetodik
• självständigt kunna planera, insamla, bearbeta och tolka ett statistiskt datamaterial
• kunna identifiera, analysera och kritiskt granska resultat av egna och publicerade statistiska undersökningar
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: PA för utbildningsprogrammet i informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen