Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturvetenskapliga området » Informationsbehandling » Grundstudier » Tvärvetenskapliga studier » Forskningsmetodik

Forskningsmetodik

Utfšrandeplaner
Kod: UONV10FM01
Namn: Forskningsmetodik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• känner till grunderna i vetenskapsteori
• klarar av att beskriva och tillämpa relevanta forskningsmetoder
• kan göra upp en plan för ett vetenskapligt arbete
• kan dokumentera och kommunicera sina forskningsresultat
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Programansvarig för utbildningsprogrammet för skogsbruk och miljö
Anmärkningar: BGEM


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen