Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturvetenskapliga området » Informationsbehandling » Grundstudier » Företagsekonomi » Organisation och ledarskap

Organisation och ledarskap

Utfšrandeplaner
Kod: UONV10OL01
Namn: Organisation och ledarskap
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Studerande
• har tillägnat sig en övergripande bild av hur organisationer fungerar
• har grundläggande insikt i de begrepp, termer och verktyg som är centrala för analys och förstående av organisationer
• känner till ledarskapets olika funktioner och ledningsformer i förhållande till individ, grupp och organisation
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Programansvarig för utbildningsprogrammet i lantbruksnäringar och landskapsplanering
Anmärkningar: BGEM


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen