Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturvetenskapliga området » Informationsbehandling » Grundstudier » Språk och kommunikation

Språk och kommunikation

Utfšrandeplaner
Kod: IB10SP
Namn: Språk och kommunikation
SP totalt: 12
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
• kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt på svenska, finska och engelska i situationer som uppkommer i yrkeslivet
• har kännedom om central arbetslivs- och yrkesterminologi på samtliga tre språk och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i sitt områdes facklitteratur också på finska och engelska
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: PLG:S ordförande
Anmärkningar: AGEM


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen