Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturvetenskapliga området » Informationsbehandling » Yrkesstudier » Datanätverk

Datanätverk

Utfšrandeplaner
Kod: IB10DN
Namn: Datanätverk
SP totalt: 18
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 18    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden
• kan administrera ett nätverk för ett medelstort företag
• förstår hur nätverkskommunikationen fungerar i praktiken
• lär sig hur data skyddas från dataintrång
• kan installera en ny server till ett nätverk samt konfigurera den
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen