Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturvetenskapliga området » Informationsbehandling » Yrkesstudier » Digitalmedia

Digitalmedia

Utfšrandeplaner
Kod: IB10DM
Namn: Digitalmedia
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 15    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande behärskar
• grundläggande funktioner i fotografering, bildkomposition, studio- och porträttfotografering
• grundläggande funktioner i videoproduktion och hantering av filmprojekt
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen