Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Naturvetenskapliga området » Informationsbehandling » Yrkesstudier » Programmering

Programmering

Utfšrandeplaner
Kod: IB10PG
Namn: Programmering
SP totalt: 21
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 9    År 3: 12    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
• behärskar ett programmeringsspråk
• förstår objektorienterad programutveckling
• kan ta ansvar för projekthantering samt tillhörande dokumentation
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Informationsbehandling
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen